• .
  • (+593) 0981 325 128
  • Chat WhatsApp

Shuk misi killa killa kashpa, paypak Apu Tungurahuata mana yanapasha mana uyasha, nishka.
Shuk puncha Apuka payta nishka:
— Yanunki
— Misika mana yanushachu nishka, mana yanushachu, ñawi millma ruparinka nishpa.
— Apuka. ¡Utka! muchikuta churashpa, yakuman rinki, nishka
Mana muchikutapash churashachu kachu rinriyukmi kani.
— Apuka, piñarishpa kaparirka. Shinashpaka kiwata aparimukri.

Ñawpa pachapi, shinami ñukanchik yayakuna nik kashka. Mama Tungurahua urkuka, yaya Chimborazo urkuwan sawarishkami kashkakuna. Shinami ishkantikpura kawsakushpa shuk punchak, mama Tungurahua urkuka hatun Kullay urkuwan kuyanakuy kallarishka, chaymantami yaya Chimborazo urkuanta pakalla. Chay Kullay urkuka, imamantapashchari Altar shutiwanmi mishu tsalakunaka riksinkuna.